InnerSite - logo
InnerSite - banner

ZIEKTEVERZUIM-MANAGEMENT

InnerSite - logoIn de praktijk blijkt een actieve aanpak en preventie van ziekteverzuim niet gemakkelijk te zijn. Dit komt onder andere doordat in ziekteverzuim zowel werk- als privÚ-factoren een rol spelen. Verder ontbreekt het vaak aan een adequate communicatie tussen de werknemer en de direct-leidinggevende over de gezondheid en mogelijk dreigende ziekte van de werknemer. Ziekteverzuim wordt dan iets wat "ons overkomt". In onze ervaring is veel ziekteverzuim te voorkomen en be´nvloedbaar. Preventie van dit soort ziekteverzuim betaalt zich driedubbel en dwars terug. Dat daarvoor goede algemene arbeidsomstandigheden een voorwaarde zijn spreekt voor zich. Helaas is ARBO in de praktijk vaak niet meer dan beleid op papier en de verantwoording van een ARBO-co÷rdinator. De drempel voor een pro-actieve en reactieve aanpak van ziekteverzuim door direct-leidinggevenden is blijkbaar te hoog. Met adequate training in combinatie met andere maatregelen, zoals het adequaat invullen van de rol van P&O en de hogere leidinggevenden, is deze drempel in onze ervaring goed te slechten. Door een vroege signalering van werkgerelateerde (Ún privÚ-gerelateerde) overbelasting en vervolgens door het nemen van een adequate actie kan veel onheil voorkomen worden.

InnerSite - logoTraining alleen is vaak onvoldoende om leidinggevenden op een nieuwe wijze gezondheid en ziekte te laten managen. Vaak zijn ook in de organisatie en in de structurering van het gezondheids- en ziektemanagement wijzigingen noodzakelijk. InnerSite adviseert graag hierin. Onze visie richt zich op eenvoudige en zeer effectieve structuren.  Uitgebreide rapporten hoeft u van ons niet te verwachten, een praktijkgerichte advisering des te meer.

Contact