ONZE MISSIE:

"InnerSite helpt mensen en organisaties in het vinden van hun ideale evenwicht en een gezonde werkwijze, zodat het werk gemotiveerd, met plezier en in continuīteit verricht kan worden."
 

ONZE VISIE OP:

Ziekteverzuim
Op basis van onze jarenlange ervaring in de bedrijfsgezondheidszorg zijn wij van mening dat er in Nederland veel onnodig ziekteverzuim bestaat. Onnodig in de zin van te voorkomen of omdat het gepaard gaat met onnodig veel schade voor de werknemer en de werkgever. Het kan dus heel veel beter, vinden wij.
Bedrijfsonderzoeken met uitgebreide rapporten geven vaak wel inzicht, maar veranderen vaak weinig aan het voorkomen van ziekteverzuim. Praktische proactieve interventies op basis van herkende vroege signalen doen dat daarentegen wel. Direct- leidinggevenden spelen hierin een cruciale rol. De communicatie rondom ziekte en gezondheid wordt door hen echter vaak als erg lastig ervaren: vermijding is helaas vaak het gevolg. Door middel van praktische management-
trainingen is de drempel echter fors te verlagen.
Na enige tijd kan een verzuimcultuur dan ombuigen naar een cultuur waar continuīteit, gezondheid en evenwicht de richtinggevers zijn. Gezien de ervaringen van onze klanten kunnen wij ronduit zeggen: het kan echt!

“InnerSite presenteerde ons een aanpak en visie waarbij de pijnpunten in onze huidige aanpak duidelijk zichtbaar werden.”
Hartman Schilder- en Totaalonderhoud
(meer testimonials)

Coaching
Een coachingstraject dient te leiden tot essentiële veranderingen en een nieuw evenwicht in leven en werk. Coaching en therapie overlappen elkaar geregeld. Coaches dienen ons inziens dan ook  therapeutische ervaring te hebben. Het coachen van werkproblemen zoals arbeidsongeschiktheid, loopbaanproblemen en/of functioneringsproblemen vraagt naast individuele begeleiding ook een goed inzicht in de arbeidsrelatie en de werkgever. Coaches dienen daarom goed thuis te zijn in het reilen en zeilen binnen organisaties en betrekken de leidinggevende bij het coachingsproces met behoud van privacy.

“Ik ben onder de indruk geraakt van het diepgaande effect op mezelf van de coaching bij InnerSite.”
Anita, reīntegratiecoach.
(meer testimonials)

Preventie
Preventie is binnen de meeste organisaties sluitpost: vaak gezien als investeringen waar je niets van terugziet. Toch is het mogelijk preventie wel zichtbaar te maken mits je je op concrete zaken richt en je resultaten meetbaar zijn. Naar onze ervaring lenen vroege herkenning en aanpak van psychische en fysieke overbelasting zich uitstekend voor meetbare preventie.

InnerSite training, coaching en adveis - missie en visie op ziekteverzuim