TRAINING VERZUIM- en GEZONDHEIDSMANAGEMENT
 "Een gezonde aanpak van onnodig ziekteverzuim"


De training ôVerzuimmanagementö is bedoeld voor directleidinggevenden. De ervaring leert dat zij degenen zijn die ziekteverzuim het effectiefst kunnen be´nvloeden: zowel in positieve als (helaas) ook in negatieve zin. Naast praktische theoretische inleidingen, laten wij leidinggevenden in onze trainingen uitgebreid middels rollenspelen oefenen in de communicatie met betrekking tot ziekteverzuim. De eigen reeds opgedane ervaringen zijn daarbij uitgangspunt. Ook preventieve gesprekken, die een hogere moeilijkheidsgraad kennen, komen daarbij uitgebreid aan de orde.

In de training komt aan de orde:

  • succesvolle verzuimbegeleiding en arbeidsre´ntegratie bij langdurig en kortdurend ziekteverzuim
  • effectieve preventie op het gebied van be´nvloedbaar ziekteverzuim (frequent kortdurend ziekteverzuim, psychische overbelasting, arbedisconflicten, RSI en rugklachten)
  • gezonde communicatie met medewerkers over hun (dreigende) ziekteverzuim
  • vroege herkenning van psychische overbelasting en dreigende arbeidsconflicten
  • Wet Verbetering Poortwachter en de nieuwe WAO (WIA)
  • functie en optimaal gebruik van het Sociaal Medisch Team
  • best practices en de "fijne kneepjes van het vak"
  • schriftelijke follow-up na 3 maanden

Vanzelfsprekend worden de trainingen verder op maat ingericht naar de behoeften en wensen van de opdrachtgever. De duur van de training is minimaal 1 dag.

Contact