InnerSite - banner
InnerSie - logo

TESTIMONIALS

Gemeente Oud-Beijerland
In het voorjaar van 2003 heeft het management van de gemeente Oud-Beijerland een training gedaan bij InnerSite op het gebied van het voeren van ziekteverzuimgesprekken. Deze training was een onderdeel van een breed pakket van maatregelen om het hoge ziekteverzuim terug te brengen. Het hele pakket heeft ertoe geleid dat het verzuim in minder dan
2 jaar tijd bijna 60% gedaald is. Belangrijke pijler in het terugdringen van het verzuim was niet alleen het toegenomen verantwoordelijkheidsgevoel van de leidinggevenden, maar ook het treffen van preventieve maatregelen heeft ertoe geleid dat het verzuim sterk gedaald is. Zo is bijvoorbeeld het inzetten van mentale hulpverlening voor onze organisatie een belangrijk hulpmiddel gebleken om ziekteverzuim te voorkomen of te verkorten. Voor medewerkers die ziek zijn is het van belang gebleken om goede begeleiding te bieden zodat de terugkeer niet alleen eerder, maar ook veel soepeler verloopt.

Marijk van der Hoek,
Co÷rdinator P&O gemeente Oud-Beijerland.

Hartman Schilder- en Totaalonderhoud,
Den Haag, Ridderkerk en Naarden

Jarenlang hebben wij gebruik gemaakt van grote Arbodiensten. Aangezien zowel ons ziekteverzuim aan de hoge kant was en we er zeer weinig directe invloed op konden uitoefenen zijn wij op zoek gegaan naar een andere aanpak. Innersite presenteerde ons een aanpak en visie waarbij de pijnpunten in onze huidige aanpak duidelijk zichtbaar werden. Wij hebben met hun begeleiding een passende Arbodienst gevonden en onze interne procedures ten aanzien van ziekte en gezondheid geheel aangepast. Daarnaast heeft InnerSite het volledige management getraind in het voeren van verzuimgesprekken. In april 2004 zijn we van start gegaan met de nieuwe aanpak en met succes! In nauw overleg met onze nieuwe vaste bedrijfsarts wordt onterecht kort verzuim hard aangepakt en wordt echte ziekte behandeld met belangstelling. Daarnaast verwijzen we zo nodig zieke werknemers snel door voor de benodigde therapie. Tenslotte een ondenkbaar hoogtepunt vormen de zogenaamde preventieve gesprekken met medewerkers waarvan het vermoeden bestaat dat zij binnenkort gaan verzuimen door allerlei afgegeven signalen. Na een periode van argwaan onder de medewerkers heerst er nu tevredenheid met de nieuwe aanpak, want iedere vorm van verzuim krijgt van ons een antwoord, ook de frequente verzuimer uit de ploeg!

Stephan Kruis,
Hoofd FinanciŰn Hartman Schilder- en Totaalonderhoud.

Achmea arbo
Mijn ervaring is dat de oorzaak van stagnerende bedrijfsprocessen vaak liggen in het persoonlijk functioneren van medewerkers. InnerSite heeft binnen onze organisatie herhaaldelijk bewezen het persoonlijk functioneren van medewerkers zodanig te kunnen be´nvloeden dat zij gaan floreren. Het resultaat is een prettige samenwerking en een verbeterde dienstverlening naar onze eigen klanten.

Kees Oversluizen,
Regiomanager Achmea Arbo

COACHING: Door de coachingsessies bij ÚÚn van de coaches van InnerSite ben ik onder de indruk geraakt van het diepgaande effect op mezelf. Ik ben verbaasd dat zo'n subtiele / intu´tieve manier van werken mij zachtjes maar doeltreffend heeft uitnodigd om andere wegen te bewandelen. Het is voor mij een openbaring geweest dat een 'wildvreemde' voelt waar mijn energie zit en dat dit ook nog overeenkomt met mijn eigen ervaring. 
In de gesprekken met mijn andere InnerSite-coach werd ik telkens weer geconfronteerd met de werkelijkheid: "Er is nog steeds een dienstverband en derhalve dienen er concrete stappen gezet te worden richting werkplek". Ik heb hem vaak als een vervelende 'luis in m'n pels' ervaren. Achteraf bezien is de combinatie van beiden voor mij goed geweest. 
Inmiddels heb ik van mijn werkgever afscheid genomen en ben ik op zoek naar ander werk.
 
Anita, re´ntegratiecoach.
 

COACHING: Hoe kon ik voorkomen dat ik uit zou vallen bij mijn bijna-burnout? Praten met mijn werkgever! Hieruit voort kwam een coachingstraject bij Marcel Diephuis van InnerSite. Door er zelf keihard voor te knokken, met hem als professionele Coach, Katalysator en Klankbord heb ik het gered! De met zorg, aandacht, respect en to the point manier van coachen, heb ik als erg positief ervaren! Met als gevolg de volgende verandering: "Ik leef niet meer om te werken! Nu werk ik om te leven!"

Joanna, doktersassistente.
 

COACHING: Frustraties over werkzaamheden bleven voorheen altijd sluimerend aanwezig als een soort drijfgas en leidden tot mijn burnout. In de coaching bij InnerSite ben ik bewust geworden dat grensoverschrijding iets is wat je als individu zelf in de hand hebt. In de huidige situatie ben ik veel beter in staat om met frustraties om te gaan. Hierdoor is een beter evenwicht ontstaan in de soms tegenstrijdige belangen tussen mijzelf en mijn werkgever. Door deze verbetering ben ik nu beter in staat om een juiste balans te verkrijgen tussen werk en persoonlijk welzijn

Gertjan Mekes, production support officer.
Amgen Nederland B.V.