TEAMCOACHING

TeamcoachingMeerdere mensen bij elkaar levert altijd een eigen proces op: het geheel is meer dan uitsluitend de som der individuen. Veel teams kunnen zo worstelen met het functioneren, de werkdruk, en/of de onderlinge relaties. Hoe goed u de medewerkers ook kent, in een groep komt frequent onvoorspelbaar gedrag te voorschijn. Er spelen hierbij  zaken als macht, (sociale) erkenning, beloning, aanzien en vertrouwen. Veel daarvan speelt zich “onder de waterspiegel” met een eigen groepsdynamiek. Iedere groep heeft zo zijn eigen thema. Bij teamcoaching kan het nuttig zijn om dit thema op te sporen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om: faalangst, groot verschil tussen binnen- en buitenkant, afhankelijkheid, creativiteit ed. Het herkennen en accepteren kan rust en gemeenschappelijkheid geven. 

TeamcoachingIn onze teamcoaching laten we teamleden de wegen vinden voor:

  • Een bruikbare manier van communicatie, waardoor teamleden in staat zijn om niet alleen te verstaan wat de anderen zeggen, maar ook te begrijpen wat ze er precies mee bedoelen.
  • Het feedback geven en ontvangen van de individuele leden.
  • Het ontwikkelen van samenhang om als team te kunnen gaan werken.

TeamcoachingSleuteltermen in onze benadering zijn: eigen verantwoordelijkheid, eerlijkheid, respect en transparantie.

TeamcoachingTeamcoaching kan op diverse manieren uitgevoerd worden. Zowel bij u op het bedrijf als op een geselecteerde locatie. Meerdere concepten zijn beschikbaar en afhankelijk van de problematiek wordt een maatwerk-traject afgesproken met duidelijke doelen.

ContactContact

InnerSite - Teamcoaching