InnerSite - logo
InnerSite - banner

InnerSite - logoADVIES

In onze visie op ziekteverzuim gaan wij uit van een gedeelde verantwoording van alle participanten. De omgang met ziekteverzuim vraagt om openheid, respect en partnership. Vooroordelen, achterdocht en negatieve bejegening bestendigen en verergeren ziekteverzuim. Positieve zorg en aandacht met grenzen van billijkheid leiden tot goede oplossingen voor alle partijen. Dit vraagt vaak om een attitudeverandering van de deelnemende partijen: management, werknemers, ondernemingsraad en soms ook de arbodienst. Hoog ziekteverzuim heeft naar onze ervaring in de loop der tijd veel machteloosheid en scepsis opgeroepen bij het management; iedere vernieuwde aanpak zal eerst deze hindernis moeten nemen alvorens tot een constructieve en positief gerichte aanpak te komen.

InnerSite - logoSPECIALIST IN VERZUIM EN ARBEIDSVITALITEIT

Op het gebied van ziekteverzuimbeheersing, arbeidsvitaliteit en arbodienstverlening kunt u ons zien als specialisten. Onze bedrijfsgeneeskundige achtergrond én brede kennis en ervaring op het gebied van menselijk gedrag in arbeidsorganisaties vormen de basis van onze advisering op bovengenoemde gebieden.
In InnerSite zult u een frisse, nieuwsgierige en creatieve sparringpartner tegenkomen.

Wij zijn thuis in een grote verscheidenheid van branches en weten binnen organisaties meestal ieder echelon te prikkelen en te enthousiasmeren voor een nieuwe aanpak.
Onze insteek is pragmatisch, waarbij de grenzen van het mogelijke en onmogelijke helder worden gehouden.

Zie verder voor advisering bij:

 

“InnerSite presenteerde ons een aanpak en visie waarbij de pijnpunten in onze huidige aanpak duidelijk zichtbaar werden.”
Stephan Kruis, Hoofd Financiën
Hartman Schilder- en Totaalonderhoud
(meer testimonials)

Contact