VOORLICHTING: “Preventie van onnodig ziekteverzuim”

In deze interactieve voorlichting voor managers, casemanagers en/of PenO-ers wordt ziekteverzuim belicht vanuit gezondheid en het behoud daarvan. Met name de ziekteverzuimdrempel en de dynamiek daaromtrend komen uitgebreid aan de orde. Daarbij wordt ingestoken op dat deel van het ziekteverzuim dát voor de werkgever en manager beďnvloedbaar is. Preventie bestaat dan uit het ingrijpen door de manager wanneer de eerste tekenen van het komende ziekteverzuim zich laten zien. Voor de herkenning van deze eerste, vaak subtiele, tekenen en dat vervolgens te managen is veelal wel enige training noodzakelijk. In de voorlichting worden de meeste vormen van beďnvloedbaar ziekteverzuim belicht. Verder wordt in een interactief groepsgesprek ingegaan op een effectieve aanpak en preventie van ziekteverzuim, maar ook op de weerstand tegen gesprekken hierover met medewerkers.

De duur van deze interactieve voorlichting is variabel van 1 tot 3 uur al naar gelang de wens van de opdrachtgever. Desgewenst kan de voorlichting onderdeel zijn van themabijeenkomsten.

Contact