InnerSite - logo
InnerSite - banner

ZIEKTEVERZUIM - PREVENTIE

Organisatie van verzuimmanagement
Naarmate een organisatie zich meer focust op gezondheid en haar aandacht richt op het behoud daarvan des te meer zal ziekte een bijzonderheid worden. Dat klinkt triviaal, maar als je je realiseert dat zon beetje de hele Nederlandse wetgeving rondom bedrijfsgezondheid is ontwikkeld op basis van ziekte en gericht is op ziekteverzuim kun je aanvoelen dat het fundament eigenlijk niet deugt. Het behouden van gezondheid is natuurlijk complex en omvat meer dan goede voeding en fysieke beweging. Het gaat ook om het behoud en ontwikkelen van psychische gezondheid. Het merendeel van het werk in ons land is inmiddels psychische arbeid! Daarover kom je vrijwel niets tegen in onze wetgeving. Kortom een transitie van verzuimmanagement in gezondheidsmanagement is de beste preventie. Toegegeven: dat is niet makkelijk. Toch zijn er in toenemende mate (grote) bedrijven die het zo doen en met succes!

Actieve verzuimpreventie
Omdat voorgeschrevene voor de meesten op dit moment een brug te ver is, is een tussenstapje nodig. Deze bestaat bijvoorbeeld uit het aanleren van leidinggevenden in het herkennen van vroege signalen van overbelasting n hoe daarmee om te gaan. Het laatste betekent vaak het voeren van een preventiegesprek, het inschatten van het uitvalsrisico en op basis daarvan al dan niet te verwijzen naar een professional. Training voor leidinggevenden en adequate verwijzing voor coaching van werknemers at risk is gewenst en zeer lonend!