InnerSite - logo
InnerSite - banner

WERKDRUK-MANAGEMENT

InnerSite - logoGrote groepen werknemers hebben in toenemende mate last van een stijgende werkdruk en leefdruk. De oorzaken daarvan zijn veelzijdig en complex: economische veranderingen, reorganisaties, toenemende informatisering, toenemende mogelijkheden in werk en privé etc. etc. Omdat onze tijd en energie beperkt zijn wordt het steeds belangrijker om keuzes te maken: "Wat doe ik en op welke wijze doe ik dat?" zijn daarin belangrijke vragen. Bewustzijn over levensdoelen en de echte behoeften vergemakkelijken het maken van belangrijke keuzes. Voortgaan zonder kiezen kan leiden tot verlies van balans in het leven, welke vervolgens weer over kan gaan in een situatie van psychische overbelasting. We spreken van burnout wanneer de psychische overbelasting veroorzaakt wordt door langdurig bestaande stress op het werk. Steeds meer werknemers worden op dit moment overvallen door burnout.

InnerSite - logoIn de praktijk blijkt een actieve aanpak van stressknelpunten niet gemakkelijk te zijn. Dit komt onder andere doordat de problematiek complex van aard is en omdat zowel werk- als privé-factoren een rol spelen. Centraal in het (pre-)burnout-syndroom is de opvallende ontkenning en bagatalisatie van stress-signalen op het psychische en fysieke niveau door de betreffende medewerker en helaas vaak ook door zijn/haar omgeving. Voor de vroegtijdige (h)erkenning van de burnout-situatie is dan ook veelal een derde nodig die het gevaar signaleert. Op het werk is naar onze mening de direct-leidinggevende de eerst aangewezene om deze rol als signaleerder in te vullen.

InnerSite - logoInnerSite adviseert u graag hoe werkdruk-  management een passende en effectieve plaats in uw organisatie kan krijgen. Dit doen wij met een praktische, resultaatgerichte insteek.

Contact