InnerSite - logo
InnerSite - banner

VISIE OP PREVENTIE

Preventie komt ná curatie
Preventie is in de gezondheidszorg een ondergeschoven kind. Curatie is waar het om draait. Dat heeft veel te maken met het gedrag van mensen waarbij de interesse voor gezondheid pas ontstaat na het ontstaan van ziekte. In feite is er geen betere motivator voor gedragsverandering dan pijn en functieverlies. Helaas is het ziekteverzuim dan al ontstaan. Preventie van ziekteverzuim is dan ook lastig. Naast alle arboregels ten behoeve van veiligheid en de handhaving daarvan is het herkennen van vroege signalen van psychische en fysieke overbelasting het meest effectief. Immers daar zijn reeds kentekenen aanwezig waarmee de werknemer geconfronteerd kan worden. Als dat goed wordt begeleid en de werknemer zijn/haar gedrag wijzigt is er een winstsituatie ontstaan. Ook kan dit winst opleveren voor de algemene gezondheidscultuur in de organisatie. Deze winsten zijn zichtbaar en geven daarmee voldoening voor zowel werknemer als leidinggevende en daarmee ontstaat motivatie om ermee door te gaan: motivatie op basis van bewustzijn. Daarmee kan het “pijnlijke” ziekteverzuim vermeden worden.

Training in preventie
Onze ervaring leert dat leidinggevenden het voeren van gesprekken over vroege signalen van overbelasting erg moeilijk vinden. (moeilijker dan ziekteverzuimgesprekken!) Zoals een werknemer een verzuimdrempel kent, kennen leidinggevenden een verzuim- en preventiegesprekdrempel. Training is vrijwel onontbeerlijk om leidinggevenden over deze drempel te krijgen. Naast training zijn er ook allerlei andere maatregelen nodig om leidinggevenden blijvend tot deze gesprekken aan te zetten. Wanneer ze de “zoete smaak” van de successen van dit soort gesprekken hebben ervaren willen ze nooit meer anders. Maar ook hier geldt: oefening baart kunst.