COACHING BIJ NOODZAAK TOT VERANDERING

VISIE
Aan de werknemers in de huidige westerse economie worden in kwantitatieve en kwalitatieve zin steeds nieuwe en vaak hogere eisen gesteld. De oorzaken hiervoor zijn veelzijdig en complex: economische redenen, toenemende informatisering, toenemende maatschappelijke mogelijkheden, druk van aandeelhouders etc. Dat sommige werknemers deze voortdurende verandering van eisen niet volledig (meer) kunnen bolwerken spreekt voor zich. Dysfunctioneren en arbeidsongeschiktheid kunnen gaan volgen of zijn reeds ontstaan. Dat kan het moment zijn dat erkent wordt dat er een noodzaak ontstaan is voor een persoonlijke verandering in relatie tot de gestelde eisen. Hiermee geeft de situatie een aanleiding om het anders en beter te gaan doen in het werk en in het privé.

COACHING
InnerSite biedt coaching in voorgenoemd veranderingstraject: zowel voor de werkende werknemer, als ook voor de arbeidsongeschikte werknemer. We gaan moeilijkheden daarbij niet uit de weg en coachen de cliënt in "alles dat er is". Bewustzijn van mensen over zichzelf en vergroting van de persoonlijke effectiviteit zijn belangrijke  werkdoelen. Soms moeten daarbij belangrijke en ingrijpende keuzes worden gemaakt. Met het verworven bewustzijn én de vergrote effectiviteit gaat dat makkelijker. Zo kan er een nieuw evenwicht in het leven ontstaan tussen de persoonlijke behoeften en levensdoelen én de privé- en werksituatie. Een evenwicht waar iedereen, de werknemer en zijn/haar naaste werk- en privé-omgeving profijt uit haalt.

Contact