InnerSite - logo
InnerSite - banner

LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM

 Langdurig ziekteverzuim is vaak complex
Bij langerdurend ziekteverzuim bepalen de ziektesymptomen en de daaraan verbonden beperkingen en het ziektegedrag de problematiek. De aanpak zal zich daar dan ook in eerste instantie op moeten richten. De onderlinge verhoudingen van deze dimensies kunnen complex in elkaar steken. Een goede beoordeling door een diagnostisch sterke professionel is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Op basis van deze beoordeling kan beleid worden geformuleerd die zich richt op een nieuw gezond evenwicht met of zonder beperkingen. Dit kan betekenen dat iemand blijvend gedeeltelijk arbeidsongeschikt zal zijn en met zijn/haar restcapaciteit al dan niet aangepast werk verricht.

 Herstel is daadwerkelijk een procés
Een veel gehoorde opmerking is dat langdurig ziekteverzuim zich maar moeilijk laat beďnvloeden en dat er “niets” aan te doen is. Als men zich realiseert dat juist dit type verzuim ieder dag een verzuimdag “tikt” dan ligt het voor de hand dáár juist de inspanningen te plegen. Immers verkorting van de verzuimperiode van dit type verzuimer zet zoden aan de dijk. Dat betekent dat alles op alles moet worden gezet om de verzuimer weer aan het werk te krijgen, dat wil zeggen: ruimschoots aandacht geven vanuit het werk, aanpassingen plegen, gespecialiseerde begeleiding (met name coaching en rugcentra) in te zetten, herscholen, outplacement etc. Dit vraagt tevens tact in de begeleiding, steun en aanmoediging zonder dwang en is daarmee dus geen gemakkelijk proces voor de zieke, de leidinggevende en andere (professionele) begeleiders. Het kost daarmee aardig wat  aan inzet en middelen maar dat is het dubbel en dwars waard.

 Preventie van  langdurig verzuim
Naast de aard van ziekte met haar symptomen en beperkingen speelt het ziektegedrag bij langdurig ziekteverzuim een belangrijke rol. Mensen vinden snel een nieuw evenwicht in hun ziektesituatie. In de loop der tijd fixeert deze op een zodanige wijze dat continuering van de situatie makkelijker is dan te herstellen. Herstellen blijkt hard werken te zijn! Deze voorgenoemde fixatie start al met een paar weken ziekteverzuim. (denk maar eens hoe snel vakantie went) Dat betekent dat preventie van langdurig ziekteverzuim zo spoedig mogelijk dient te starten bij het begin van ziekteverzuim of nog beter al voordat iemand zich ziekmeldt. Meerdere typen van langdurig ziekteverzuim laten vroege signalen zien, zoals bij RSI, burnout, rugklachten etc. Motto is dus: des te eerder actief er mee aan de slag, des te beter het is.

 Evaluatie medische behandeling
Langdurig verzuimers hebben vrijwel altijd medische behandelaars, fysiotherapeuten, natuurgerichte therapeuten, psychotherapeuten etc. Nogal eens zijn er meerdere behandelaars. Een evaluatie van al deze behandelingen waarbij wordt gekeken of ze passend zijn, voldoen aan de “state of the art” en of ze goed op elkaar zijn afgestemd kan nogal eens het nodige opleveren. Overleg met de behandelaar kan de gewenste koerswijziging opleveren. Specialist op dit terrein is een bedrijfsarts of een vergelijkbare professional.

Bij langdurig ziekteverzuim wegens of gepaard gaande met psychische problemen kan coaching zeer lonend zijn. Voor het begeleiden van langdurig verzuimers door leidinggevenden is training van laatsten aan te bevelen.