InnerSite - logo
InnerSite - banner

FREQUENT KORTDUREND ZIEKTEVERZUIM

 Ziekteverzuim als gedrag
Met name frequent kortdurend ziekteverzuim kent een sterke gedragscomponent: verzuimen is bij velen met dit type verzuim een gewoonte. Daarmee is dit verzuim tevens voorspelbaar, waarmee het toegankelijk is voor beïnvloedingsmogelijkheden.

 Een structureel probleem
Frequent kortdurend ziekteverzuim is een structureel probleem dat daarmee dan ook op een structurele wijze aangepakt kan worden. Het verrichten van een spoedcontrole bij een frequent verzuimer (“Nu ben ik het zat!”) is daarom ook zinloos en werkt vaak averechts. Wijzer is het structurele probleem in een verzuimgesprek aan de orde te stellen; in principe een gesprek met de leidinggevende én een gesprek met de bedrijfsarts. Beiden sluiten nadien hun bevindingen met elkaar kort en spreken beleid af op basis van deze bevindingen. Daarbij wordt tevens een periode afgesproken waarin het verzuim van deze werknemer een verhoogde aandacht heeft. Ook worden direct op het eind van deze periode afspraken gemaakt voor nieuwe evaluatiegesprekken met de werknemer, leidinggevende en bedrijfsarts. Deze aanpak leidt snel tot resultaten bij ongeveer 40% (!) van de frequent verzuimers.

 Preventie van onnodig langdurend verzuim
Sommig frequent verzuim is de voorbode van langdurend verzuim. Bv. tgv psychische en/of fysieke overbelasting. Door structureel aandacht te geven aan frequent verzuim en daar een open gesprek over aan te gaan kunnen belastende (privé- of werk-) situaties opgespoord worden. Door hier adequaat en actief mee om te gaan kan langdurend ziekteverzuim voorkomen worden.

 Chronische terugkerende aandoeningen
Aan aardig wat frequent verzuim liggen een chronische terugkerende aandoeningen ten grondslag zoals klassieke migraine, ernstige (pre-)menstruele klachten, ernstige CARA, moeilijk in te stellen diabetes etc. De bedrijfsarts kan kijken of er adequaat wordt behandeld. Is dat het geval dan rest acceptatie. (tenzij het verzuimvolume erg hoog wordt) Indien er niet adequaat wordt behandeld, dan wordt overleg gepleegd met de behandelaar voor een andere behandeling.

 De onverbeterlijke verzuimer
Een aantal frequent verzuimers passen hun gedrag niet aan op voorgenoemde aanpak, terwijl er geen sprake is van andere hiervoor besproken situaties. Door nog eens indringend verder te praten kan er wellicht toch nog een ingang voor beïnvloeding gevonden worden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan loopbaanbegeleiding bij arbeidsdemotivatie. Mocht alles toch niet baten dan dient er een zeer restrictieve aanpak te volgen met ontslag als uiterste maatregel.

 De verzuimcultuur
Wanneer op voorbeschreven wijze wordt gehandeld transformeert een verzuimcultuur naar een gezondheidscultuur. Dit vraagt wel oprechte aandacht voor het wel en wee van de werknemers. Daar kan immers niemand bezwaar tegen maken! Voor het voeren van verzuimgesprekken en preventiegesprekken is adequate training aan te bevelen.