VOORLICHTING: "Vol vuur aan het werk"

De eerste stap in de structurele aanpak van stress en burnout vindt veelal plaats middels algemene voorlichting. Dit vaak als onderdeel van een totaalpakket van allerlei instrumenten. Tijdens de voorlichting komen de ontstaanswijze, het verloop en de “winst- en verliesrekening” van stress en burnout aan de orde. Verder worden de interventie- en preventie-mogelijkheden belicht. Van laatste wordt in het bijzonder gekeken naar de mogelijke efficiëntie en effectiviteit.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor groepen managers, PenO-ers, werknemers en arbo-dienstverleners.

De duur van deze interactieve voorlichting is variabel van 1 tot 2 uur al naar gelang de wens van de opdrachtgever. Desgewenst kan de voorlichting onderdeel zijn van themabijeenkomsten.

Contact