InnerSite - logo
InnerSite - banner

BURNOUT - PREVENTIE

Uitgangspunten bij burnout-preventie
Actieve burnoutpreventie richt zich op de vroege signalen van psychische overbelasting. Een verrassende ontdekking voor ons in de negentiger jaren was dat de meeste leiddinggevenden een burnout van een werknemer hadden zien aankomen ............. maar niet wisten wat ze ermee aan moesten. Ze kwamen vaak niet verder dan “hoe gaat het met je?” en kregen als antwoord “goed hoor!” en dat was het dan. In onze trainingen verrast het ons verder iedere keer weer dat leidinggevenden wel fysieke signalen bij zichzelf herkennen maar die niet benoemen als signalen van overbelasting, die het namelijk wel zijn. Kortom er is wel bewustzijn, maar de juiste relaties zijn nog niet gelegd en het ontbreekt aan vaardigheden om er actief en succesvol werk van te maken.

Muur van bagatalisatie en ontkenning
Complicerend bij het ontstaan van burnout is de bagatalisatie en ontkenning van de vroege signalen door de betrokken persoon. De omgang met deze “muur van ontkenning” is voor anderen (leidinggevenden) lastig. Onze stelling is: des te dikker de muur des te groter de kans op een ernstige burnout. Dus des te groter de noodzaak van een actieve aanpak. De weerstand tegen zo’n aanpak is nogal eens fors bij leidinggevenden. Argumenten als “respect voor de privacy” en “inbreken op de persoonlijke levenssfeer” zijn daarbij veel gehoord. Het is natuurlijk maar waar je de grens legt. Als het wel mag nádat het ziekteverzuim is ontstaan en niet vóórdat heb je een belangrijke kans gemist. Onze ervaring met voorgenoemde actieve aanpak is zeer positief en uiteindelijk altijd gewaardeerd door de betrokken werknemer: “die waagt, die wint!”

COACHING BIJ DREIGENDE OVERBELASTING
Voor werknemers die “randje, kantje” burnout zijn is verwijzing voor coaching zeer wenselijk. Patronen die hebben geleid tot de risico-situatie kunnen bewust gemaakt worden en daarmee kan op een duurzame wijze herhaling  worden voorkomen.
 

Hoe kon ik voorkomen dat ik uit zou vallen bij mijn bijna- burnout? Praten met mijn werkgever! Hieruit voort kwam een coachingstraject bij InnerSite. Door er zelf keihard voor te knokken, met mijn professionele Coach, Katalysator en Klankbord heb ik het gered! De met zorg, aandacht, respect en to the point manier van coachen, heb ik als erg positief ervaren! Met als gevolg de volgende verandering: "Ik leef niet meer om te werken! Nu werk ik om te leven!"

Joanna, doktersassistente.
(meer testimonials)